Skip to main content

Stadhuis

Het Laatste Oordeel
Adriaan Moreels
Pieter Van Boven
Vlaamse Meesters in Situ Geraardsbergen Stadhuis Laatste Oordeel

Lang was een schepen- of stadhuis ook rechtbank. In de oude schepenzaal hangt dit 'gerechtigheidstafereel' uit 1526, dat er schepenen voor waarschuwde dat ook zij ooit beoordeeld worden. Het bestuur bestelde het werk bij de (waarschijnlijk Westfaalse) Willem Westvalinc (1456). Dat werk is in 1526 vervangen door een kopie van Adriaan Moreels die Pieter van Boven afwerkte. Het is een kleurrijk en drukbevolkt schilderij, een unicum in Vlaanderen. De hoofdzonden en de hel vormen de hoofdbrok. Het paneel is in 2003 gerestaureerd.

Stadhuis

Het oorspronkelijk gotische stadhuis gaat terug tot de veertiende eeuw, maar werd diverse keren geteisterd, gerestaureerd en verbouwd in de stijl van de tijd: classicistisch rond 1750, neogotisch eind negentiende eeuw. Op de benedenverdieping, de oude lakenhallen met hun gotische kruisribgewelven, is nu het toeristische infokantoor Stad en Streek gevestigd.

Markt
Geraardsbergen
Maandag en vrijdag 10:00 - 17:00
Zaterdag en zondag 10:00 - 17:00
Aanmelden in het toeristisch Infokantoor.
Deel van deze route: