Skip to main content

Sint-Walburgakerk

Christus wast met zijn bloed de zielen uit het vagevuur vrij
Vigor Boucquet
Vlaamse Meesters in Situ Veurne

Dit doek (ca. 1663) was bestemd voor het altaar van het Broederschap van de Gelovige Zielen, dat pas was opgericht door pastoor Jacob de Wieu. De leden baden om Gods genade af te smeken voor zielen in het vagevuur. Op het vrij bloederige tafereel staat Christus in een fontein, in het vagevuur. Op de voorgrond hijsen twee engelen twee vrouwenfiguren uit de vuurpoel. In 1905 liet de familie de Wieu het doek restaureren. De Veurnse schilder Victor Bouquet stond bekend als portrettist en in een aantal West-Vlaamse kerken hangt werk van hem.

Sint-Walburgakerk

In de tiende eeuw kwam deze kerk in het bezit van de relieken van de heilige Walburga en later ook van een reliek van het Heilig Kruis. Zij is in de kuststreek het enige voorbeeld van een groots opgevat gotisch kerkgebouw: het koor met de kranskapellen is nog vroeggotisch. Begin twintigste eeuw werd de kerk neogotisch afgewerkt met zijbeuken en een kort schip. Tijdens het internationale orgelfestival Veurne-Westkust bespelen bekende organisten het orgel.

Sint-Walburgastraat
Veurne
Woensdag 09:00 - 17:00
Zaterdag en zondag 09:00 - 17:00
Deel van deze route: