Skip to main content

Sint-Petrus en Pauluskerk

Kopie naar Bladelintriptiek
Jan Ricx
Vlaamse Meesters in Situ Middelburg

Dit werk uit 1630-1631 is van de hand van de Brugse schilder Jan Ricx. Hij maakte het voor het hoofdaltaar van de kerk in opdracht van het kerkbestuur. Het is een kopie van een drieluik geschilderd door topschilder Rogier van der Weyden in opdracht van Pieter Bladelin tussen 1445 en 1460. Het thema is de menswording en de aanbidding van het Jezuskind. Pieter Bladelin behoorde in de 15de eeuw tot de maatschappelijke top. Op het middenpaneel van het drieluik, waarvan het origineel in Berlijn hangt, zit hij geknield afgebeeld.

Sint-Petrus en Pauluskerk

Deze gotische kerk (met kerkhof) is gebouwd op initiatief van Pieter Bladelin, een topambtenaar van de Bourgondische hertogen. Vlakbij stond zijn kasteel en zijn praalgraf bevindt zich in de kerk. Hij was het die vanaf de jaren 1450 Middelburg uitbouwde tot een heuse stad. Eind 19de eeuw werd de kerk neogotisch gerestaureerd en uitgebreid. Ze bezit een zeer boeiende kerkschat.

Middelburgse Kerkstraat
Middelburg
Zaterdag en zondag van 10:00 tot 17:00 u
Op aanvraag met gids