Skip to main content

Sint-Pauluskerk

Disputa van het Heilig Sacrament
Peter Paul Rubens
Vlaamse meesters in Situ Antwerpen Sint-Pauluskerk

Dit altaarstuk bestelden de dominicanen rond 1609 bij Rubens. In een imposant decor zijn kerkvorsten en monniken in gesprek rond een altaar met daarop een monstrans. Die bevat het Heilig Sacrament. Op de achtergrond opent de hemel zich en in een verblindend licht verschijnen God en de Heilige Geest. Op de voorgrond hebben godgeleerden en kerkvaders het met de vinger op de Bijbel over de vraag of Christus al dan niet aanwezig is in de Eucharistie.

Sint-Pauluskerk

Het interieur van deze oud-dominicanenkerk, een barok juweel in een gotisch schrijn, bevat meer dan 50 schilderijen van Antwerpse meesters (Rubens, Van Dyck, Jordaens, enz.), meer dan 200 beeldhouwwerken, prachtige barokaltaren en gebeeldhouwd meubilair van wereldniveau. Het zeventiende-eeuwse orgel werd herhaaldelijk gerestaureerd en uitgebreid. Nog een blikvanger is een achttiende-eeuwse calvarie met meer dan 60 levensgrote figuren. Met gevaar voor eigen leven redden buurtbewoners in 1968 veel kunstwerken uit een kerkbrand.

Sint-Paulusstraat 22
Antwerpen
Zaterdag en zondag: 14:00 - 17:00
Feestdagen: geopend
Deel van deze route: