Skip to main content

Sint-Dimpnakerk

Retabel van Sint-Dimpna
Anoniem
Vlaamse Meesters in Situ Geel Sint-Dimpnakerk

Absolute blikvanger is het indrukwekkende Sint-Dimpnaretabel, een Vlaams Topstuk van eind vijftiende- begin zestiende eeuw met meer dan tweehonderd eikenhouten beeldjes en met nog sporen van de originele polychromie. Door zijn vorm, opbouw én volledigheid is het een zeldzaam retabel. Centrale figuur is de heilige Dimpna: haar leven en marteldood, haar verheerlijking op aarde en Dimpna’s triomf in de hemel, bekroond met de Calvarieberg. Elk tafereel is op een voetstuk geplaatst.

Sint-Dimpnakerk

De Sint-Dimpnakerk is vanaf 1349 gebouwd als een bedevaartskerk. Volgens de legende lagen de heilige Dimpna en haar biechtvader Gerebernus op deze plek begraven. Overal in het interieur van de gotische kerk vind je de heilige terug. Tegen de zuidkant van de robuuste, witbruine toren leunt de Ziekenkamer. Pelgrims die in de kerk hun novene kwamen doen, op zoek naar een gunst van de heilige, vonden er negen dagen lang onderdak.

Sint-Dimpnaplein
Geel
Dinsdag, donderdag en vrijdag: 14:00 - 17:00
Zaterdag en zondag: 14:00 - 17:00
Deel van deze route: