Skip to main content

Sint-Bavokerk

Laatste avondmaal
Jan Erasmus Quellinus
Vlaamse Meesters in Situ Sint-Bavokerk Oud-Turnhout

Quellinus maakte dit doek in 1696 in opdracht van de priorij Corsendonk. We zien het moment waarop Christus zijn zegen uitspreekt over het brood. De schilder maakte er een dynamisch tafereel van, in een indrukwekkend decor. Voor dat decor haalde de schilderszoon Quellinus inspiratie bij de Venetiaanse schilder Paolo Veronese en bij zijn vader, Erasmus Quellinus II, die hem opleidde.

Sint-Bavokerk

Aan deze eenvoudige, overwegend gotische en classicistische kerk werd van de veertiende tot begin twintigste eeuw gebouwd en verbouwd. Uit al die periodes zijn er nog sporen. Veel meubilair, zoals ook de negentiende-eeuwse glasramen, is neogotisch. De kerk, die aan de rand van het dorp staat, is opgedragen aan de heilige Bavo, de patroonheilige van de valkeniers, van wie er in de bossen van de Kempen veel waren.

Kerkstraat 100
Oud-Turnhout
Maandag t/m vrijdag 8:30 - 17:00
Zaterdag en zondag 8:30 - 17:00
Deel van deze route: