Skip to main content

Kasteel van Loppem

Piëta
Anoniem
Vlaamse Meesters in Situ Loppem

Dit kunstwerk van ca. 1460-1470, vermoedelijk van een Brusselse schilder, is opgebouwd uit drie panelen in kleurloos en gekleurd glas, aangebracht in grisaille en zilvergeel. De ongewone verticale uitbeelding van Christus' bewening stelt Maria voor die haar dode zoon ondersteunt, in het gezelschap van Johannes. Dit glasraamfragment wordt voorlopig en onder voorbehoud in verband gebracht met een leerling van Rogier van der Weyden.

Kasteel van Loppem

Dit is het enige Belgische kasteel waarvan de buiten- én binnenkant nog oorspronkelijk zijn. Baron Charles van Caloen liet het rond 1860 optrekken in de toen populaire neogotiek, met een Vlaams tintje. Het kasteel speelde een belangrijke rol in de vaderlandse geschiedenis. In 1918 bevond zich hier het hoofdkwartier van het Belgische leger. Koning Albert I en koningin Elisabeth verbleven er. Je kunt er binnen een kijkje nemen, kuieren in het Engelse landschapspark of verdwalen in de negentiende-eeuwse groene doolhof.

Steenbrugsestraat
Zedelgem
Openingsuren via website site
Met de Pelgrimspas in het Pelgrimsboek: 5 € ipv 7€