Skip to main content

Bijlokeabdijrefter in het STAM

Het laatste Avondmaal
Anoniem
Vlaamse Meesters in Situ STAM

Op de oostwand prijkt boven de deur een Laatste Avondmaal (10 m breed!), een courant thema in abdijrefters, met daarboven de Zegening van Maria. Aan de overkant zien we de heilige Christoffel en Johannes de Doper. De muurschilderingen vormen een geheel dat gaat over de komst van de Messias en de vervulling van Gods belofte aan de mensheid, tijdens het Laatste Avondmaal. Christus’ komst werd voorbereid door Christoffel en Johannes de Doper, en mogelijk gemaakt door Maria. Zij zijn ‘christusdragers’ of voorlopers van de heer.

Bijlokeabdijrefter in het STAM

Het stadsmuseum STAM is gevestigd op de Bijlokesite, een plek met een lange en rijke voorgeschiedenis, die nauw verweven is met het verhaal van Gent. De mooiste ruimte in het abdijgebouw is de refter, een grote gotische ruimte met originele muurschilderingen uit de 14de eeuw. Zeven spitsbogen dragen een houten tongewelf, dat een ruimte van 31 bij 10 m overspant. Zoals gebruikelijk in de middeleeuwen werden de muren afgewerkt met kalk-, pleister- en verflagen.

Godshuizenlaan 2
Gent
Tijdelijk gesloten