Skip to main content

Augustijnenklooster

Besnijdenis van Christus
Melchior de la Mars
Melchior De La Mars Gent Augustijnenklooster

Voor het hoofdaltaar van de kloosterkerk maakte de Gentse schilder Melchior de la Mars, een tijdgenoot van Rubens, in 1621 dit barokke doek, dat hij onderaan signeerde. Het verhaal van Jezus' besnijdenis wordt verteld door de evangelist Lucas. De la Mars werkte in opdracht van het Broederschap van het Heilig Bloed: Christus' besnijdenis was als het ware zijn eerste 'bloedoffer'. Het contract bleef bewaard.

Augustijnenklooster

Het verhaal van het klooster en zijn Sint-Stephanuskerk begint in 1296, als de augustijnen zich in Gent vestigen, als laatste grote Vlaamse stad. Na plunderingen en vernielingen tijdens de Beeldenstorm en onder het calvinistische bewind in Gent werden de huidige gebouwen opgericht, vanaf begin 17de eeuw, met financiële steun van de familie Borluut.

Sint-Margrietstraat 11
Gent
Enkel op donderdag van 09:30 tot 16:00 (via Openbaar Kunstbezit Vlaanderen)
Met de Pelgrimspas in het Pelgrimsboek: Gratis toegang
Deel van deze route: