Skip to main content

Abdijkerk van Tongerlo

Jezus te gast bij Simon de farizeeër

De bruiloft te Kana

Jan Erasmus Quellinus
Vlaamse Meesters in Situ Tongerlo Abdij

In opdracht van abt Crils schilderde Jan Erasmus Quellinus omstreeks 1682 twee reusachtige doeken voor de kloosterrefter. Jezus te gast bij Simon de farizeeër speelt zich af in een groots architecturaal decor. De Bruiloft te Kana is meer helder van opzet. De focus van de compositie ligt op een haast leeg centraal punt, enkel ingevuld door een paar kruiken. Jan Erasmus Quellinus liet zich inspireren door de Venetiaanse architect Andrea Palladio, die teruggreep naar de bouwkunst van de oudheid.

Abdijkerk van Tongerlo

De neogotische kerk uit de jaren 1850 met haar hoge en smalle, witte interieur is het centrum van de abdij. Hier viert de norbertijnengemeenschap dagelijks de liturgie. Het Da Vincimuseum in de abdij bezit een replica van Het Laatste Avondmaal uit 1498 dat Leonardo in Milaan schilderde, in de refter van het dominicanenklooster. Het Tongerlose werk, bijna 34 m², zou gemaakt zijn door zijn leerling Andrea Solario, onder Da Vinci’s toezicht. Volgens sommige experts is het de beste replica van het vervagende origineel.

Abdijstraat 40
Tongerlo
Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 11:00 en 13:00 - 16:00
Zaterdag: 08:00 - 11:00 en 13:00 - 16:00 zondag 08:00 - 10:00 en 13:00 - 16:00
Feestdagen: 08:00 - 10:00 en 13:00 - 16:00
Deel van deze route: