Skip to main content

Een zeer arm en zeer verachtelijk hospitaaltje

Lezing Vlaamse Meesters in Situ STAM
Lezing Vlaamse Meesters in het STAM

Prijs: 5 euro (excl. museumbezoek)

In deze voordracht met als volledige titel Een zeer arm en zeer verachtelijk hospitaaltje. Over de ambigue rol van vrouwenkloosters in de middeleeuwen, onderzoekt Steven Vanderputten hoe we dat negatieve beeld kunnen doorprikken. Op basis van archeologische, materiële en geschreven bronnen stelt hij vast dat religieuze vrouwen weliswaar vaak buiten de officiële lijntjes kleurden, maar dat met volle overtuiging deden. Ook hadden ze een veel grotere impact op de samenleving dan we tot nu toe vermoedden.